KÝ HIỆU AN TOÀN – SAFETY SGINS

 

Copy (2) of Copy of F101A-binhchuachayCopy (2) of Copy of F103B-chuongbaochay

 

Copy (2) of Copy of W412A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuytiengonW606A_bienbaoantoan_canhbaodosauthaydoidotngot

Copy (2) of E101A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_antoanlatrenhetCopy (2) of E105A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_bangcacuuthuong

 

Copy (2) of E107A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_bonruamatkhancapCopy (2) of E108A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_voisenkhancap

 

Copy (2) of E109A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_tramruakhancapCopy (2) of E110A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_congtackhancap

 

Copy (2) of E111A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_dapthuytinhtrongtruonghopkhancapCopy (2) of E112A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_diemtapketkhisotan

 

Copy (2) of E114A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_phaocuusinhCopy (2) of E115A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_diemcapthuoc

 

Copy (2) of F102A-binhchuachayCopy (2) of F102B-binhchuachay

 

Copy (2) of F103A-chuongbaochayCopy (2) of F116B-nguonnuocchuachay

 

Copy (2) of F117B-ngatvangasCopy (2) of F118B-truchuachaytangcuong

 

Copy (2) of F120A-thangthoathiemCopy (2) of F120B-thangthoathiem

 

Copy (2) of M101A-bienhanhdongbatbuocchungCopy (2) of M102A-doinonbaoho

 

Copy (2) of M105A-deokinhbaohoCopy (2) of M106A-deochuptaibaoho

 

 

Copy (2) of M114A-macaophanquangCopy (2) of M115A-macquanaochongnong

 

Copy (2) of M116A-macquanaochonglanhCopy (2) of M118A-manggangtaybaoho

 

Copy (2) of M119A-manggiayvagangtaybaohoCopy (2) of M120A-mangungbaoho

 

Copy (2) of P102A_bienbaoantoan_camhutthuocCopy (2) of P103A_bienbaoantoan_cambatlua

 

Copy (2) of P104A_bienbaoantoan_camluaCopy (2) of P106A_bienbaoantoan_diencaothetranhxa

 

Copy (2) of P108A_bienbaoantoan_khongdelaichatdechayCopy (2) of P401A_bienbaoantoan

 

Copy (2) of P405A_bienbaoantoan_khongdiloinayCopy (2) of P406A_bienbaoantoan_khongdiloinay

 

Copy (2) of P407A_bienbaoantoan_khongdiloinayCopy of Copy of F101A-binhchuachay

 

Copy (2) of W104A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemthanhdandienCopy (2) of W105A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_daycapdien

 

Copy (2) of W106A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuytatcaudaokhikhongsudungCopy (2) of W107A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemdechay

 

Copy (2) of W201A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemchetnguoiCopy (2) of W202A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canthanaxit

 

Copy (2) of W203A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canthanaxitpinCopy (2) of W204A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canhbaobucxakhongionhoa

 

Copy (2) of W208A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canhbaoruirosinhhocCopy (2) of W217A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuynhietdotangcao

 

Copy (2) of W218A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuynhietdoxuongthapCopy (2) of W220A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemkhico2

 

Copy (2) of W222A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_dephongchatoxihoaCopy (2) of W223A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_moitruongonhiem

 

Copy of Copy of Copy of W412A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuytiengonCopy (2) of W103A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuynguycodiengiatCopy of Copy of Copy of F103B-chuongbaochayCopy of Copy of Copy of F101A-binhchuachay

 

 

Copy of Copy of E101A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_antoanlatrenhetCopy of Copy of E105A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_bangcacuuthuong

 

Copy of Copy of E107A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_bonruamatkhancapCopy of Copy of E108A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_voisenkhancap

 

Copy of Copy of E109A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_tramruakhancapCopy of Copy of E110A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_congtackhancap

 

Copy of Copy of E111A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_dapthuytinhtrongtruonghopkhancapCopy of Copy of E112A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_diemtapketkhisotan

 

Copy of Copy of E114A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_phaocuusinhCopy of Copy of E115A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_diemcapthuoc

 

 

Copy of Copy of F102A-binhchuachayCopy of Copy of F102B-binhchuachay

 

Copy of Copy of F103A-chuongbaochayCopy of Copy of F103B-chuongbaochay

 

Copy of Copy of F116B-nguonnuocchuachayCopy of P407A_bienbaoantoan_khongdiloinay

Copy of Copy of W412A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuytiengonCopy of W103A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuynguycodiengiat

Copy of E101A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_antoanlatrenhetCopy of E105A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_bangcacuuthuong

 

Copy of E107A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_bonruamatkhancapCopy of E108A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_voisenkhancap

 

Copy of E109A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_tramruakhancapCopy of E110A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_congtackhancap

 

Copy of E111A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_dapthuytinhtrongtruonghopkhancapCopy of E112A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_diemtapketkhisotan

 

Copy of E114A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_phaocuusinhCopy of E115A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_diemcapthuoc

 

Copy of F101A-binhchuachayCopy of F102A-binhchuachay

 

Copy of F102B-binhchuachayCopy of F103A-chuongbaochay

 

Copy of F103B-chuongbaochayCopy of F116B-nguonnuocchuachay

 

Copy of F117B-ngatvangasCopy of F118B-truchuachaytangcuong

 

Copy of F120A-thangthoathiemCopy of F120B-thangthoathiem

 

Copy of M101A-bienhanhdongbatbuocchungCopy of M102A-doinonbaoho

 

Copy of M105A-deokinhbaohoCopy of M106A-deochuptaibaoho

 

Copy of M107A-sudungnonkinhchuptaibaohoCopy of M114A-macaophanquang

 

Copy of M115A-macquanaochongnongCopy of M116A-macquanaochonglanh

 

Copy of M118A-manggangtaybaohoCopy of M119A-manggiayvagangtaybaoho

 

Copy of M120A-mangungbaohoM102A-doinonbaoho

Copy of P102A_bienbaoantoan_camhutthuocCopy of P103A_bienbaoantoan_cambatlua

 

Copy of P104A_bienbaoantoan_camluaCopy of P106A_bienbaoantoan_diencaothetranhxa

 

Copy of P108A_bienbaoantoan_khongdelaichatdechayCopy of P401A_bienbaoantoan

 

Copy of P405A_bienbaoantoan_khongdiloinayCopy of P406A_bienbaoantoan_khongdiloinay

 

 

 

Copy of W104A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemthanhdandienCopy of W105A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_daycapdien

 

Copy of W106A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuytatcaudaokhikhongsudungCopy of W107A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemdechay

 

Copy of W201A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemchetnguoiCopy of W202A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canthanaxit

 

Copy of W203A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canthanaxitpinCopy of W204A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canhbaobucxakhongionhoa

 

Copy of W208A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canhbaoruirosinhhocCopy of W217A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuynhietdotangcao

 

Copy of W218A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuynhietdoxuongthapCopy of W220A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemkhico2

 

Copy of W222A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_dephongchatoxihoaCopy of W223A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_moitruongonhiem

 

Copy of W301A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuybanhrangCopy of W302A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuyconlan

 

Copy of W304A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemdaptayCopy of W306A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemdaptay

 

Copy of W307A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemduttayCopy of W402A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_coichungvapnga

 

Copy of W403A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canhbaobemattronCopy of W405A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuongngaivatphiatren

 

Copy of W406A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canhbaodovatroiCopy of W412A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuytiengon

 

Copy of W601A_bienbaoantoan_khuvuccheothuyenCopy of W602A_bienbaoantoan_canhbaonuocnong

 

Copy of W604A_bienbaoantoan_chuykhuvucnuocsauCopy of W605A_bienbaoantoan_canhbaobaibiendocsau

 

Copy of W606A_bienbaoantoan_canhbaodosauthaydoidotngotW306A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemdaptay

 

E105A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_bangcacuuthuongE107A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_bonruamatkhancap

 

E108A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_voisenkhancapE109A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_tramruakhancap

 

E110A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_congtackhancapE111A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_dapthuytinhtrongtruonghopkhancap

 

E112A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_diemtapketkhisotanE114A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_phaocuusinh

 

 

F102A-binhchuachayF102B-binhchuachay

 

F103A-chuongbaochayF116B-nguonnuocchuachay

 

F117B-ngatvangasF118B-truchuachaytangcuong

 

F120A-thangthoathiemF120B-thangthoathiem

 

M101A-bienhanhdongbatbuocchungM105A-deokinhbaoho

 

 

M106A-deochuptaibaohoM107A-sudungnonkinhchuptaibaoho

 

M114A-macaophanquangM115A-macquanaochongnong

 

M116A-macquanaochonglanhM118A-manggangtaybaoho

 

M119A-manggiayvagangtaybaohoM120A-mangungbaoho

 

P102A_bienbaoantoan_camhutthuocP103A_bienbaoantoan_cambatlua

 

P104A_bienbaoantoan_camluaP106A_bienbaoantoan_diencaothetranhxa

 

P108A_bienbaoantoan_khongdelaichatdechayP401A_bienbaoantoan

 

P405A_bienbaoantoan_khongdiloinayP406A_bienbaoantoan_khongdiloinay

 

 

W103A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuynguycodiengiatW104A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemthanhdandien

 

W105A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_daycapdienW106A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuytatcaudaokhikhongsudung

 

W107A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemdechayW201A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemchetnguoi

 

W202A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canthanaxitW203A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canthanaxitpin

 

W204A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canhbaobucxakhongionhoaW208A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canhbaoruirosinhhoc

 

W217A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuynhietdotangcaoW218A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuynhietdoxuongthap

 

W220A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemkhico2W222A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_dephongchatoxihoa

 

W223A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_moitruongonhiemW301A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuybanhrang

 

W302A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuyconlanW304A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemdaptay

 

 

W307A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_nguyhiemduttayW402A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_coichungvapnga

 

W403A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canhbaobemattronW405A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_chuongngaivatphiatren

 

W406A_bienaoantoanbienbaocongtrinhbaoholaodongthietbiantoanlaodong_canhbaodovatroiW601A_bienbaoantoan_khuvuccheothuyen

 

W602A_bienbaoantoan_canhbaonuocnongW604A_bienbaoantoan_chuykhuvucnuocsau

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s